tipificació

f
Botànica

Elecció d’un tipus nomenclatural per tal de definir un tàxon.