titular

m
adj

Dit de cadascun dels títols d’una publicació periòdica, revista, etc.