Togrïl Beg

Ṭugril beg
(?, ? — Rayy, 1063)

Primer sobirà seljúcida (~1038-1063), net de Selǧūq ibn Duqāq i germà de Čagri Beg.

Comandà les tribus oǧuz que, establertes al Coràsmia, venceren els gaznèvides i s’empararen de Nīšāpūr (~1038). Conquerí Esfähān als buwàyhides (1051) i, després d’ésser nomenat soldà (1055) pel mateix califa a Bagdad, anorreà la dinastia buwàyhida. El succeí el seu nebot Alp Arslān.