tolú

m
Farmàcia

Bàlsam o resina que hom extreu de l’arbre Toluifera balsamum de l’Amèrica del Sud.

És un líquid dens, viscós, que es transforma en una massa seca. Ha estat emprat com a anticatarral i en malalties de la pell, però actualment és poc emprat.