Tomàs de Kempis

(Kempen, Colònia, aprox. 1380 — Agnietenberg, Holanda, 1471)

Nom amb què és conegut als Països Catalans Thomas Hemerken, escriptor i místic alemany.

Educat pels germans de la vida comuna (germà 1 7) i relacionat amb els ambients de la Devotio Moderna, ingressà a l’orde de canonges regulars d’Agnietenberg, de la congregació de Windesheim (1399), on fou ordenat de sacerdot (1413) i del qual fou dues vegades sotsprior (1425 i 1448). Autor de diversos escrits hagiogràfics, ascètics i d’espiritualitat (Libellus spiritualis exercitii, Soliloquium animae, Hortulus rosarum, etc), la seva obra principal, bé que atribuïda a d’altres, és la Imitació de Crist.