Tomàs Vellvé i Mengual

(Barcelona, 1927 — Barcelona, 8 d’abril de 1998)

Grafista, il·lustrador i dissenyador tipogràfic.

Féu l’aprenentatge en diferents empreses d’arts gràfiques, i el 1950, instal·lat com a professional, es dedicà especialment a la creació gràfica de cartells, calendaris, marques, etc. Sobresortí també en el disseny d’alfabets tipogràfics: el “tipus Vellvé” fou guardonat el 1971 amb el premi Laus i fos ulteriorment per la casa Neufville. Vinculat des de la seva fundació a l’Agrupació de Grafistes del FAD, pertangué també a l’Aliança Gràfica Internacional i a l’Associació Tipogràfica Internacional. Cal emplaçar el seu treball a mig camí entre unes imatges d’estètica acurada i uns pressupòsits de neta arrel racionalista.