tonalitat

f
Música

Estructura melòdica o harmònica en què són ben definides les funcions de la tonalitat, per oposició a les estructures atonals (atonalitat).