topall

m
Transports

Cadascun dels dos dispositius semblants als topalls dels vagons i de les locomotores que són muntats, en un sòlid bastiment metàl·lic o d’obra, al final d’una via fèrria per tal d’evitar que els trens, els vagons o les locomotores en surtin si la frenada és insuficient..