Tormos

Tormos

© Fototeca.cat

Municipi de la Marina Alta, en una vall de la terminació oriental de les serres prebètiques valencianes que recorre en direcció SW-NE el Girona, a l’extrem sud-oriental del terme.

A l’W s’aixeca la serra del Migdia (el Cavall, 711 m alt.) i, al S, el tossal Gros (518m), la penya Blanca i el tossal del Port; els Fondos i el Toll de Morell representen la part més planera, on corre el riu a uns 100 m alt. Fora d’algunes pedreres, l’economia és exclusivament agrària: cítrics i horta a les 80 ha de regadiu, i oliveres i ametllers a les 180 ha de secà. Hi ha unes 250 ha de pastures o ermàs. La població tendeix a reduir-se, malgrat que darrerament s’ha estabilitzat. El poble (289 h agl [2006], tormosins ; 127m alt.) és al sector de contacte entre el pla i la muntanya. L’església parroquial és dedicada a sant Lluís Belfou, sufragània de la d’Orba, després de la de Sagra i des del 1578 de la del Ràfol d’Almúnia. Antiga alqueria islàmica, fou lloc de moriscs (34 focs [1609]) de la fillola d’Oliva. Tingueren la senyoria els comtes de Ròtova, i forma part de la Rectoria. El municipi comprèn també el sector separat del pla de la Caseta.