torn

m

Nom donat a diverses màquines o aparells que treballen per un ràpid moviment de rotació.