Torre de l’Esquerrer

Edifici del municipi d’Almenar (Segrià).