tortrícids

m
pl
Entomologia

Família d’insectes de l’ordre dels lepidòpters, de les més importants del subgrup dels microlepidòpters tant pel seu nombre mundial d’espècies (unes 10 000) com per la seva incidència perjudicial en l’agricultura.

Solen ésser espècies nocturnes i amb les ales anteriors rectangulars o trapezoidals; i les posteriors, amples. En repòs, mantenen les ales plegades en forma de teulada. Les erugues hivernen dins de fulles torçudes i enrotllades. Entre les plagues més serioses, destaquen el cuc de les pomes i les peres (Cydia pomonella), el cuc verd de la vinya (Sparganothis pilleriana), els cigarrers (Archips sp) i el tòrtrix dels alzinars (Tortrix viridana). Del miler d’espècies europees, unes 400 habiten la península Ibèrica, de les quals han estat descrites només les dues terceres parts.