tòtem

tótem (es), totem (en)
m
Religió
Sociologia
Etnologia

Mot d’origen ojibwa acceptat pels etnòlegs per a significar l’animal o la planta (rarament un objecte o un fenomen natural) amb el qual un grup humà o clan es considera en relació de parentiu o de concordança mítica.

Aquesta relació, en les seves múltiples formes, constitueix el fenomen cultural del totemisme.