toxicitat

f

Activitat tòxica d’una substància, que pot ésser aguda o crònica.

Hom l’assaja sobre animals de laboratori, operant amb lots nombrosos de més d’una espècie. El paràmetre més emprat per a qualificar-la és la dosi letal 50 (DL50) (quantitat en mil·ligrams d’un tòxic per quilo d’animal necessària per a matar el 50% d’un lot d’experimentació). Cal tenir en compte els factors que la modifiquen relatius al subjecte (raça, sexe, pes, edat, susceptibilitat individual, estats fisiològics o patològics) i a les condicions d’administració (via d’entrada, vehicle, concentració, velocitat d’administració, habituació per reiteració, etc).