tracció

f
Tecnologia

Nom donat a les dues forces, una de les quals pot ésser la reacció de l’altra, que, aplicades axialment a un cos, tendeixen a allargar-lo.