transformador ideal

m
Electrònica i informàtica

Quadripol convertidor d’energia, que tot conservant-ne la forma, canvia el nivell de les seves magnituds característiques (variable intensiva i extensiva).

Independentment de la freqüencia del senyal, té per equacions:

on n és la relació de transformació . És un transformador sense pèrdues, de coeficient d’acoblament unitat, flux de dispersió nul, en el qual la inductància mútua, M i les autoinductàncies del primari L 1 , i del secundari L 2 són infinites, bé que amb una relació finita entre elles

És un element transparent al flux d’energia:

P = V 1 i 1 + V 2 i 2 = 0