Transversal

Revista d’art.

El primer número aparegué al mes de novembre del 1996, editat pel departament de cultura de l’ajuntament de Lleida i publicat íntegrament en català. S'estructura en un tema central (L’Era digital; Recreació: Transparència, Memòria, Palimpsest; El futur de la creació audiovisual; La Utopia. Les utopies en el tombant de mil·lenni; Països Catalans?; TV Pública, TV Local, TV Global, o L’Europa sense fronteres), un dossier sobre un artista o creador (Muntadas, Fontcuberta, José Luis Guerín, Pere Noguera, Carles Santos, Montse Soto, Francesc Torres, Alfredo Jaar, o Hannah Collins) i un apartat d’informació.