trapezi

m
Anatomia animal

Os curt, esponjós i de forma cuboide, que és el primer de la segona fila del carp, i s’articula amb l’escafoide, el trapezoide i els metacarpians primer i segon.