traumatisme

traumatismo (es), traumatism (en)
m
Patologia humana

Terme general emprat per a designar totes les lesions internes o externes provocades per una violència exterior.