Treball

Publicació quinzenal apareguda el 2 de maig de 1934, òrgan del Sindicat Mercantil de Barcelona, controlat pel Bloc Obrer i Camperol.

N'era director J.Arquer, i tenia com a missió la defensa de les reivindicacions laborals dels dependents de comerç. Suspès arran dels fets d’Octubre, tornà a sortir el 31 de març de 1935; desaparegué definitivament al principi del 1936.