trepant

m
Oficis manuals

Instrument, tal com la barrina, el filaberquí, el barrobí, etc, amb què hom imprimeix manualment o mecànicament, per accionament mecànic, elèctric, etc, els moviments de rotació i d’avanç a una eina de tall que treballa per aquests moviments.