tresor d’Atreu

El tresor d’Atreu

Corel / Robert Chadwick

Nom donat per Heinrich Schliemann a una tomba micènica en forma de  tolos, llarg passadís mig enterrat que condueix a una gran cambra circular coberta amb falsa volta, en la qual s’obre una altra cambra més petita, quadrangular.

Entre altres objectes hom hi trobà una espectacular màscara d’or que Schliemann identificà sense prou fonament amb Agamèmnon (art micènic).