Tretzevents

l’Infantil

Exemplar num. 902 de la revista Tretzevents (novembre del 2011)

Revista quinzenal per a infants creada el 1951.

Publicada inicialment amb el nom de L’Infantil pel seminari de Solsona amb l’aprovació del bisbe Vicent Enrique i Tarancón, en fou el primer director Climent Forner. Des del 1963 agafà nou impuls i, radicada a Barcelona, fou dirigida durant molts anys pels germans Manuel i Miquel Àngel Sayrach. Publica còmics, contes, notes històriques, etc., per a infants. Entre els dibuixants que hi col·laboraren hom pot esmentar Picanyol, Rué, Ivà, Perich, Clavé, Asensio, Boada, etc. Publica també historietes estrangeres.

L’any 1968 passà a dependre de les Publicacions de l'Abadia de Montserrat, el 1973 adoptà el nom de Tretzevents i, a partir del 1995, amb Montserrat Ginesta com a directora, passà a ser mensual. La revista arribà a tenir un tiratge de 8.000 exemplars (2008). El 1988 li fou atorgada la Creu de Sant Jordi. Al desembre del 2011 l’editorial anuncià que deixava de publicar la revista.