Tribunal Europeu de Drets Humans

Tribunal Europeu de Drets de l’Home
TEDH (sigla)

Organisme, amb seu a Estrasburg, creat pel Consell d’Europa per tal de garantir el lliure exercici dels drets polítics i cívics.

Té com a document fundacional i de referència la Convenció Europea de Drets Humans.

La primera sessió del TEDH se celebrà el 23 de febrer de 1959. Hi poden recórrer tant els individus com els estats signants de la Convenció, però fins el novembre del 1998 no funcionà plenament i els ciutadans no pogueren adreçar-s’hi directament. Abans de recórrer-hi, cal haver exhaurit totes les instàncies dels estats membres i, posteriorment, haver presentat el cas a la Comissió Europea de Drets Humans perquè aquesta intenti una solució amical amb el govern afectat en la qüestió. Les sentències són vinculants per als signants de la Convenció i, en un nombre superior a les 15.000, han comportat la modificació de constitucions, de codis, de lleis de procediment judicial i de legislació de tota mena, i han creat una jurisprudència que ha fet modificar decisions i sentències de les més altes magistratures dels estats membres.

Des del 1994 té la seu a Estrasburg, en un edifici projectat per l’arquitecte britànic Richard Rogers. Les llengües de treball són l’anglès i el francès.