triglicèrid

triacilglicèrid
m
Bioquímica

Denominació genèrica dels èsters derivats del glicerol, de fórmula general

.

Els constituents més importants dels greixos naturals són triglicèrids (estearina, oleïna, palmitina). Alguns triglicèrids sintètics, com és ara la triacetina (triacetat de gliceril), tenen també importància industrial.