trirrem

f
Història
Transports

Nau de guerra antiga, pròpia de les flotes de guerra gregues durant els s. XV-IV aC.

Segons algunes interpretacions, la trirrem significa un tipus de nau amb tres rengles de rems sobreposats, amb els remers disposats irregularment en sentit vertical o horitzontal; d’altres, però, creuen que era una nau amb tres remers a cada banc, col·locats en sentit decreixent vers l’interior del buc. Una tradició atribueix els seus orígens als fenicis; a Grècia fou utilitzada primer pels corintis i, posteriorment, pels de Corcira, els grecs de Sicília i els atenesos (s. V aC).