trogònids

m
pl
Ornitologia

Família d’ocells, l’única que compon l’ordre dels trogoniformes.