Trumbull

Localitat de l’estat de Connecticut (EUA).