tudell

m
Música

Petit canó de llautó, encorbat en forma de S, que es fica a la part lateral superior del tub de certs instruments, com el fagot, per manejar-los amb més facilitat i a l’extrem lliure del qual s’ajusta l’embocadura.