turó

colina (es)
hill (en)
m
Turó

Elevació no gaire alta del terreny; muntanyola.