tutor
| tutora

tutor -ra (es), guardian, form master, form mistress, (en)
f
m
Dret civil

Persona a la qual hom encomana la tutela de la persona i dels béns, o solament de la persona o dels béns, dels menors que no són subjectes a la pàtria potestat o dels incapacitats.

El càrrec es defereix per testament o per decisió judicial i és obligatori exercir-lo, encara que amb la possibilitat de poder al·legar les excuses que estableix la llei. Les facultats del tutor són principalment d’administració o execució sota la vigilància del jutge.