Un Tros de Paper

Portada del primer número d' Un Tros de Paper

© Fototeca.cat

Publicació literariohumorística en català publicada a Barcelona del 16 d’abril de 1865 al 16 de setembre de 1866, a partir d’una idea d’Albert Llanas.

Editada per Innocenci López i Bernagosi i il·lustrada per Tomàs Padró, en foren redactors, entre d’altres, el mateix Llanas (que usà el pseudònim Robert Sanall ), Conrad Roure ( Pau Bunyegas , que hi féu la crítica teatral), Robert Robert ( X , que hi publicà tota la seva producció catalana), J.Feliu i Codina ( Josep Serra ), Frederic Soler ( Serafí Pitarra ) i E.Vidal i Valenciano ( Blay Màrfegas ). Esporàdicament, també hi col·laboraren J.A.Clavé, M.Lasarte, etc. Aconseguí ràpidament un gran èxit popular i, d’aparició quinzenal, passà aviat a desenal i finalment a setmanal. Divergències entre Llanas i Padró feren que aquest deixés de col·laborar-hi; l’editor suspengué aleshores la seva publicació i féu aparèixer Lo Noi de la Mare , il·lustrada per Padró i redactada per Conrad Roure. El 1920 Carles Riba publicà una antologia d' Un Tros de Paper , i en 1926-27 aparegué com a fulletó a La Campana de Gràcia .