unguis

m
Anatomia animal

Os laminar de forma quadrilàtera, parió, situat a la part inferior i interna de cadascuna de les òrbites; contribueix a formar els conductes lacrimal i nasal.

És conegut també com a os lacrimal.