uniatisme

m
Cristianisme

Moviment proselitista de l’Església catòlica envers les esglésies orientals encaminat a sostreure-les de llur jurisdicció i unir-les a Roma, tot mantenint llurs ritus i tradicions (uniat).

L’ecumenisme n'ha fet veure les contradiccions amb vista a la unió dels cristians.