unió d’Arràs

Lliga constituïda el 1579 per les regions catòliques de llengua francesa del sud dels Països Baixos (Artois, Hainaut i part de Brabant) i per les ciutats valones de Lilla, Douai, etc.

Aquesta unió trencava l’entesa establerta el 1577 amb els estats protestants del nord (pacificació de Gant) i proclamava la fidelitat envers Felip II.