Universal Serial Bus

USB (sigla)

Bus en sèrie universal, que proveeix un estàndard de bus sèrie per a connectar dispositius a un ordinador.

El port USB fou desenvolupat per Compaq, IBM, DEC, Intel, Microsoft, MEC i Northern Telecom, i pot arribar a velocitats de transferència de dades de fins a 12 MB per segon. Un sistema USB té un disseny asimètric format per un sol servidor i múltiples dispositius connectats a una estructura d’arbre mitjançant concentradors especials. Es poden connectar fins a 127 dispositius a un sol servidor, tenint en compte que els concentradors hi són inclosos. L’estàndard inclou la transmissió d’energia elèctrica al dispositiu connectat. L’USB pot connectar perifèrics com ara ratolins, teclats, impressores, discs durs i components de xarxa. Per als dispositius multimèdia, com escàners i càmeres digitals, l’USB s’ha convertit en l’estàndard de connexió gràcies a la seva simplicitat.

Les noves especificacions de l’USB han permès d’augmentarne significativament la velocitat de transferència fins a 600 MB per segon amb l’especificació USB 3.0 present a les plaques base comercialitzades per Asus i Gigabyte l’any 2009. Aquesta versió en garanteix la compatibilitat amb les anteriors i n’amplia la potència elèctrica fins a 100 watts, i hom n’espera que permeti revolucionar els sistemes de càrrega dels dispositius portàtils.