vaitot

m
Jocs

El fet d’arriscar un jugador en una jugada tot el diner que té davant seu.