Val Logsdon Fitch

(Merriman, Nebraska, 10 de març de 1923 — Princeton, New Jersey, 5 de febrer de 2015)

Val Logsdon Fitch

© Fototeca.cat

Físic nord-americà.

Professor a la Universitat de Princeton, estudià el mesurament de raigs X d’àtoms mesònics μ, que li permeteren d’obtenir mesures precises del radi nuclear; així com les interaccions febles a través de la descomposició per mesons K. El 1980 rebé el premi Nobel de física juntament amb J.W. Cronin.