vall d’Aro

Fossa tectònica al Baix Empordà, que limita amb el massís de les Gavarres, i que talla obliquament d’E a W la Serralada Costanera Catalana.

Molt estreta i intensament conreada, és limitada per petites falles on es troben fonts d’aigua carbònica i petits afloraments volcànics. És una via de penetració del litoral cap a la depressió prelitoral de la Selva i del Gironès, i facilita especialment les comunicacions entre Girona i Sant Feliu de Guíxols. Aquesta vall és drenada pel riu d’Aro (o Ridaura). La seva façana marítima és la llarga platja d’Aro (o de la vall d’Aro), a l’extrem septentrional de la qual sorgí, gràcies al turisme, la població de Platja d’Aro. La vall és dividida entre els termes municipals de Castell i Platja d’Aro (antigament, la Vall d’Aro) i de Santa Cristina d’Aro.