valor

valor (es), value, bravery, security, (en)
f
m

Qualitat o conjunt de qualitats que fan que una persona o una cosa sigui preuada, valgui.