vàlvula

válvula (es), valve (en)
f
Tecnologia

Dispositiu que serveix per a regular el flux d’un líquid, d’un gas, d’un corrent d’electrons, etc, o que els permet de circular en un determinat sentit d’una conducció, impedint-los de fer-ho en el sentit contrari.