varactor

m
Electrònica i informàtica

Dispositiu que posseeix una capacitat variable, que depèn de la tensió aplicada.

És constituït per una junció pn polaritzada en sentit invers; d’aquesta manera la tensió fa variar el gruix de la zona de transició i, per tant, la capacitat.