Veda

Cadascun dels quatre texts (Ṛig-veda,Yajur- veda,Sāma-veda i Atharva-veda que constitueixen la primera part de les escriptures hindús cànon hindú).

En tant que és un recull d’himnes i fórmules sacrificials, cada Veda és anomenat també saṃhita. Segons la tradició, els Vedes existeixen eternament en llur forma perfecta i no tenen autor humà o diví, la qual cosa, segons el Mīmaṁsā, els confereix validesa absoluta. Llur revelació als riṣi és el que els converteix en śruti (‘audició revelada’). D’acord amb el Vedānta, Īśvara en persona promulga els Vedes a l’inici de cada cicle creador (kalpa).