Vellore

Vēlūr

Ciutat de l’estat de Tamil Nadū, Índia.

Situada a l’W de Madràs, a la vora del riu Pālār, al peu dels Ghats orientals. És un important centre comercial dels productes agrícoles de la regió (cacauets, arròs, cotó, etc). És seu episcopal catòlica.