velocitat

f
Construcció i obres públiques
Transports

Rapidesa en el moviment d’un vehicle ideal, en condicions de seguretat preestablertes, que defineix les característiques de projecte d’una via o d’un tram d’ella.