velocitat de fase

f
Física

En el desplaçament d’una ona, velocitat a la qual es propaguen els punts que es troben en el mateix estat de pertorbació.

Dit altrament, és la velocitat de propagació de l’ona, i val ν = ω/k, ω essent la pulsació i k el nombre d’ona.