velocitat d’escapament

f
Física

Mínima velocitat que requereix un giny espacial per tal de vèncer l’atracció gravitacional d’un cos massiu i entrar en una òrbita parabòlica que li permeti d’escapar-se’n.

Quan el giny no arriba a atènyer aquesta velocitat, entra en òrbita el·líptica; i quan la supera, entra en una trajectòria hiperbòlica. Si el cos massiu té una massa M , la velocitat d’escapament val, a una distància r del seu centre,

on G és la constant de gravitació. Així, la velocitat d’escapament des de la superfície terrestre val 11,2 km/s, i la de la superfície lunar val 2,4 km/s.