Verònica

(?, ? — ?, segle I dC)

Nom donat a una dona de Jerusalem que, segons la llegenda, mentre Jesús passava amb la creu a coll, li eixugà la faç, la qual miraculosament restà impresa en el vel (verònica).

Una versió tardana de l’apòcrif Actes de Pilat la identifica amb la dona que patia pèrdues de sang i que fou guarida en tocar la borla del mantell de Jesús. A desgrat que el nom de Verònica no és recollit en el martirologi romà, la seva festa se celebra el 12 de juliol.