Very Large Telescope

VLT (en) (sigla)

Conjunt de quatre telescopis de 8,2 m de diàmetre cadascun, que poden treballar individualment o de manera combinada, situat a l’Observatori de Cerro Paranal (Xile) i que és propietat de l’Observatori Europeu del Sud (ESO).

Entrà en funcionament a mitjan 1999, amb la instal·lació del primer dels quatre telescopis. La capacitat col·lectora dels telescopis que formen el VLT treballant conjuntament és equivalent a un únic telescopi de 16 m de diàmetre, la qual cosa el converteix en el telescopi òptic més gran del món. A més, hom disposa de tres telescopis auxiliars d’1,8 m de diàmetre, que poden treballar en mode interferomètric amb els telescopis principals, proporcionant imatges d’una alta resolució angular. El rang de longituds observables amb el VLT comprèn des de l’ultraviolat proper fins als 25 micròmetres en l’infraroig. Entre els treballs que s’han efectuat amb el VLT destaca l’estudi del forat negre situat al centre de la Galàxia, la primera imatge d’un planeta extrasolar o el descobriment del grup de galàxies més llunyanes observades fins ara.