vesc

Viscum album (nc.), herba del vesc, visc, vesquercí, visquercí, muérdago (es), mistletoe (en)

m
Botànica

Vesc

© Xevi Varela

Subarbust dioic hemiparàsit, de la família de les lorantàcies, de 20 a 60 cm d’alçària, de fulles oposades, oblongues, obtuses i de color verd groguenc, de flors groguenques, disposades en glomèruls cimosos axil·lars, i de fruits en baia arrodonida i blanquinosa.

Viu a les branques dels arbres, i té races especials pròpies dels pins, dels avets o dels arbres de fulla plana.